โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ/อนุมัติผลการเรียน
25 มี.ค. 62 ถึง 26 มี.ค. 62 ประกาศผลการสอบ O-NET ป.6 ม.3
24 มี.ค. 62 เลือกตั้ง ส.ส. 08.00น.-17.00น.
20 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3
19 มี.ค. 62 รับเหรียญรางวัลการสอบศักยภาพ
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 สอบปลายภาค/ปลายปี ปีการศึกษา2561
08 มี.ค. 62 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคอง