โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
กิจกรรมงานวิชาการ
กิจกรรมงานวิชาการ
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11-13 มีนาคม 2562