โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
งานพัสดุ : คู่มือ e-blidding Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 128
งานพัสดุ : การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.93 KB 114
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.76 KB 102
งานพัสดุ : คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.05 KB 112
งานพัสดุ : คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.52 KB 101
คู่มือประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 99
คู่มือประชาชน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.76 KB 76
คู่มือประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.86 KB 87
คู่มือประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.78 KB 104
คู่มือประชาชน : การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.57 KB 86
คู่มือประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.11 KB 98
คู่มือประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.76 KB 83
คู่มือประชาชน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.11 KB 99
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1- ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 135
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4- ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 342
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 144