โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 (อ่าน 106) 12 มี.ค. 62
ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา 2562 (อ่าน 114) 07 มี.ค. 62