โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดี มีคุณธรรม ระดับดีเด่น ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี หฤทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2559,05:28  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดี มีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญแข สองเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2559,05:25  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดี มีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณ สุวรรณจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2559,05:23  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดี มีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวรีย์ ชัยวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2559,05:22  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..